Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie

  Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie, otrzymało dotację na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie lubelskim na 2018r.

   

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej

  Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi na terenie województwa lubelskiego 

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej

  ul. Warszawska 15,

  21-500 Biała Podlaska

   

  telefon: 885 153 253

  mail: bialapodlaska.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

   

  Wszystkie informacje i godziny przyjęć specjalistów na stronie caritas

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] PO VII WB 261.3.2018

  Treść ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz wraz załącznikami dotyczącymi zamówienia publicznego na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi budynku Prokuratury przy ul. Narutowicza 32, 32b w Lublinie.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] PO VII WB 242.1.2018 - ogłoszenie o przetargu - samochody

 • [Wiadomości] Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pn. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

  Projekt jest skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych z terenu województwa lubelskiego.

  Zakres świadczonej pomocy w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie, Parczewie i Zamościu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

  czytaj więcej »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • O Prokuraturze

  Status prokuratury określa § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur...

  czytaj więcej »
 • Organizacja jednostki

  Funkcję Prokuratora Okręgowego w Lublinie sprawuje prokurator Maciej Maćkowski. Funkcje Zastępców Prokuratora Okręgowego sprawują...

  czytaj więcej »
 • Audyt wewnętrzny

  Status prokuratury określa § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur...

  czytaj więcej »
1 2
1 2