Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ

Prokuratura Rejonowa Lublin–Północ

ul. Narutowicza 32
20-950 Lublin

 

e-mail: r e j l p n @ l u b l i n . p o . g o v . p l

Kierownik sekretariatu
tel. 81 52 82 846

Sekretariat Prokuratora Rejonowego
tel. 81 52 82 804
fax 81 52 82 804

Sekretariat 1 Ds.
tel. 81 52 82 833
tel. 81 52 82 834
tel. 81 52 82 835
fax 81 52 82 836

Sekretariat 2 Ds.
tel. 81 52 82 849
tel. 81 52 82 850
fax 81 52 82 851

Sekretariat 3 Ds.
tel. 81 52 82 824
fax 81 52 82 825

Sekretariat 4 Ds.
tel. 81 52 82 859
tel. 81 52 82 860
fax 81 52 82 861

Sekretariat spraw zawieszonych, DRZ, Pc, Pa, Pn
tel. 81 52 8

Sekretariat sądowy
tel. 81 52 8

Archiwum
tel. 81 52 8

Biuro Podawcze
tel. 8152 8