Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe

Prokuratura Rejonowa Lublin–Południe

ul. Chmielna 10
20-075 Lublin

 

e-mail: r e j l p d @ l u b l i n . p o . g o v . p l

Sekretariat Prokuratora Rejonowego

Tel. 81 52 88 086
Fax 81 52 88 099

 

 

Kierownik Sekretariatu

Tel. 52 88 090

 

Sekretariat 1 Ds.

Tel.  81 52 88 075

81 52 88 077

81 52 88 074

Fax   81 52 88 017

 

Sekretariat 4 Ds.

Tel.  81 52 88 067

81 52 88 069

81 52 88 065

Fax  81 52 88 018

 

Sekretariat sądowy:

Tel.  81 52 88 064

81 52 88 066

Fax  81 52 88 066

 

Sekretariat spraw zawieszonych i DRZ

Tel. 81 52 88 085

 

Sekretariat Ko

Tel. 81 52 88 086

Fax 81 52 88 099

 

Archiwum

Tel. 81 52 88 098

 

Biuro podawcze

Tel. 81 52 88 011