Prokuratura Rejonowa w Lublinie

Prokuratura Rejonowa w Lublinie

ul. Chmielna 10
20-075 Lublin

tel. 81 52 88 022
fax 81 52 88 027

e-mail: r e j l u b @ l u b l i n . p o . g o v . p l

 

Sekretariat 1 Ds.

tel. 81 52 88 041

tel. 81 52 88 043

 

Sekretariat 2 Ds.

tel. 81 52 88 002

tel. 81 52 88 003

tel. 81 52 88 004 

Sekretariat 5 Ds.

tel. 81 52 88 028

 

Sekretariat Spraw Zawieszonych

tel. 81 52 88 029

 

Sekretariat sądowy

tel. 81 52 88 005

 

Sekretariat spraw pozakarnych DRZ

tel. 81 52 88 001

 

Archiwum zakładowe

tel. 81 52 88 042

 

Biuro Podawcze

tel. 81 52 88 012 

Dział do spraw wojskowych

ul. Żwirki i Wigury 6
20-029 Lublin 

e-mail: r e j w o j @ l u b l i n . p o . g o v . p l

Zastępca Kierownika Sekretariatu

tel. 81 441 89 18

tel. 81 441 89 19

 

Sekretariat 3 Ds.

tel. 81 441 89 14

fax 81 441 89 15

 

Sekretariat 4 Ds.

tel 81 441 89 16

fax 81 441 89 17

 

Prokurator Rejonowy
Paweł Majka
p.f. Z-ca Prokuratora Rejonowego ds. wojskowych
płk Robert Dąbek
Z-ca Prokuratora Rejonowego 
Marcin Kostrzewski